ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η εταιρεία zerom ltd (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΞΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΕΠΕ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007.

Αποτελεί την συνέχεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης των στελεχών της, η εμπειρία των οποίων ξεκινά από το 1989.

 
Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.