Ψυκτική εγκατάσταση στην " ΑLFA KIXI- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε" Κοζάνη

Ψυκτική εγκατάσταση για την επέκταση του εργοστασίου στην Κοζάνη.
Η επέκταση περιλαμβάνει δύο θαλάμους  συντήρησης κατεψυγμένων προιόντων (-25°C), συνολικού όγκου 27.850m3 , ένα προθάλαμο και μια ράμπα διακίνησης - φόρτωσης  συνολικού όγκου 1700 m3 .

Η ψυκτική εγκατάσταση για τους νέους χώρους αποτελείται από :
- Ειδικού τύπου μονάδες - εξατμιστές , room type coolers,  στους θαλάμους συντήρησης κατεψυγμένων προιόντων.Οι μονάδες θα συνδεθούν με αεραγωγούς μέσω των οποίων θα  διοχετεύουν τον ψυχρό αέρα στους ψυκτικούς θαλάμους και θα απάγουν αέρα απ’ αυτούς .
-Αεροψυκτήρες  για τον προθάλαμο και την ράμπα
-Κεντρικό μηχανοστάσιο με δύο νέους  κοχλιωτούς συμπιεστές αμμωνίας  βιομηχανικού τύπου , ένα κεντρικό αμμωνιοδιαχωριστή , δύο αντλίες αμμωνίας και ένα εξατμιστικό συμπυκνωτή .
- Μεταφορά υπάρχοντος μηχανοστασίου αμμωνίας στο νέο που θα κατασκευαστεί.Η μεταφορά θα γίνει χωρίς να σταματήσει η λειτουργία των υφιστάμενων θαλάμων κατάψυξης και   θα περιλαμβάνει   την μεταφορά δύο υπαρχόντων   κοχλιωτών συμπιεστών αμμωνίας  βιομηχανικού τύπου , ένός υπάρχοντα αμμωνιοδιαχωριστή, δύο υπαρχόντων εξατμιστικών συμπυκνωτών.Θα εγκατασταθούν νέες αντλίες στον υπάρχοντα διαχωριστή.  
Mέσο  R 717  pump recirculation system.                                        
Σε εξέλιξη  (2017-2018) .