Ψυκτική εγκατάσταση στην " ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε" Λ.ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κατασκευή ψυκτικής εγκατάστασης νέων χώρων παραγωγής.
Εγκατάσταση νέων αεροψυκτήρων εντός των χώρων παραγωγής.
Μετακίνηση υπαρχόντων αεροψυκτήρων σε νέες θέσεις.
Τροποποίηση υπαρχόντων δικτύων γλυκόλης.
Σύνδεση με υφιστάμενο Κεντρικό σύστημα ελέγχου  
Mέσο  προπυλενογλυκόλη σύστημα  με αντλίες  .                                        
Σε εξέλιξη  (2017-2018)