Κλιματισμός χώρου – αποθήκης στην Coca Cola 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Σχηματάρι Βοιωτίας

Κατασκευή συστήματος κλιματισμού χώρου – αποθήκης πωμάτων
Εγκατάσταση αερόψυκτης  αντλία θερμότητας νερού.
Εγκατάσταση  τριών αεροψυκτήρων εντός του χώρου .
Κατασκευή δικτύου
Mέσο  νερό -προπυλενογλυκόλη σύστημα  με αντλίες  .                                        
Σε εξέλιξη  (2017-2018)