ΙΣΤΟΡΙΑ

OUR HISTORY

Η Zerom ltd, με έδρα το Ν. Ψυχικό, ιδρύθηκε το 2007. Αποτελεί την συνέχεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των στελεχών της στον τομέα κυρίως της Βιομηχανικής Ψύξης, των οποίων η ενασχόληση και εμπειρία ξεκινά από το 1989. Στην διάρκεια των ετών έχουν μελετηθεί και κατασκευασθεί πλήθος έργων βιομηχανικής ψύξης. Παράλληλα έχουν εκτελεστεί και έργα βιομηχανικού κλιματισμού – εξαερισμού, καθώς και γενικές  Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (υποσταθμοί, ηλεκτρολογικά κλπ. έργα). Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει εκτελέσει και οικοδομικά έργα με την ένταξη στην στελέχωσή των επιστημονικών συνεργατών που απαιτούνται στον τομέα αυτό.