ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εταιρία στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων.

Τα στελέχη της είναι :
Μέξη Ελευθερία, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Παπαδημητρίου Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Μιχαλίτσας Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

και οι συνεργάτες μηχανικοί
Αραπάκης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Φλαμπούρη Ουρανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Αγγελέτου Έφη Έλενα, Αρχιτέκνων Μηχανικός

Επίσης συνεργάζεται με εξειδικευμένους υπεργολάβους υψηλής εμπειρίας και πιστοποίησης στα δίκτυα ψυκτικών και λοιπών σωληνώσεων , ηλεκτρολογικών δικτύων , οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.