ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Services

Προσφέρονται  στους πελάτες μας  υψηλής ποιότητας κατασκευές έργων , ώστε να υποστηρίζεται  η  βιομηχανική τους δραστηριότητα.
Το πεδίο δραστηριοτήτων μας βρίσκεται στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων όπως και στην αποθήκευση ή διανομή προιόντων που απαιτούν ψύξη.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

[ Μελέτη  Ψυκτικών  Εφαρμογών ]

[ Προμήθεια  Εξοπλισμού – Κατασκευή Ψυκτικών  Εγκαταστάσεων ]

[ Κατασκευή  Ολοκληρωμένων  Έργων (turn key project) ]

[ Συντήρηση  &  Επισκευή ]

Οποιαδήποτε λύση σε ψυκτική εφαρμογή απαιτηθεί (freon ή αμμωνία ή γλυκόλη ή CO2) έχει την δυνατότητα , την τεχνογνωσία και την εμπειρία να την καλύψει.
Είτε αφορά στην κατασκευή εγκατάστασης logistic διακίνησης προιόντων, είτε σε εγκατάσταση παγολεκάνης αμμωνίας για την παραγωγή ψυχρού νερού  σε βιομηχανίες, είτε στην κατασκευή θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης για αποθήκευση διαφόρων προιόντων, είτε στην κατασκευή χώρων παραγωγής – συσκευασίας προιόντων σε βιομηχανίες.

Φιλοσοφία  μας

 • Η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών μέσων ( αμμωνία, CO2, γλυκόλη ).
 • Επιλογή συστημάτων υψηλού συντελεστή απόδοσης COP .
 • Μείωση λειτουργικού κόστους .
 • Συστήματα  μικρής  περιεκτικότητας σε ψυκτικό μέσο

[ Μελέτη  Ψυκτικών  Εφαρμογών ]

 • Πρόψυξη προιόντων (φρούτα, οπωροκηπευτικά , κρέας , ψάρια, γαλακτοκομικά).
 • Συντήρηση νωπών ( ±0°C<) και κατεψυγμένων (>-28°C) προιόντων.
 • Χώροι παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων.
 • Τούνελ ταχείας κατάψυξης προιόντων ( στατικά , IQF, SPIRAL).
 • Σύστηματα αποθήκευσης πάγου – παγολεκάνες (ICE STORAGE SYSTEM).
 • Βιομηχανικός κλιματισμός και αερισμός.

[ Προμήθεια  Εξοπλισμού – Κατασκευή Ψυκτικών  Εγκαταστάσεων ]

 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελς , διαμόρφωση ψυκτικών θαλάμων.
 • Εγκατάσταση μόνωσης δαπέδου.
 • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης δαπέδου.
 • Πόρτες ψυκτικών θαλάμων.
 • Η/Μ ψυκτικής εγκατάστασης.
 • Συστήματα αυτοματισμού και παρακολούθησης  ψυκτικής εγκατάστασης.
 • Remote ( απομακρυσμένη) παρακολούθηση ψυκτικής εγκατάστασης .
 • Συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας , υγρασίας , στοιχείων λειτουργίας εγκατάστασης.
 • Η/Μ  βιομηχανικών κτιρίων.

[ Κατασκευή  Ολοκληρωμένων  Έργων (turn key project) ]

 • Χωματουργικές εργασίες ( εκσκαφές , επιχώσεις κ.λ.π.)
 • Ανέγερση οικοδομικών έργων ( Σκυροδετήσεις , τοιχοποιίες , ολοκλήρωση έργου. )
 • Μεταλλικές κατασκευές ( θαλάμους κατάψυξης – συντήρησης κ.λ.π.)
 • Βιομηχανικά – ειδικά δάπεδα.
 • Ανακαινίσεις – αναπαλαιώσεις κατοικιών.
 • Κατασκευή – ανακαινίσεις γραφείων.
 • Κατασκευές με το κλειδί στο χέρι.
 • Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου .

[ Συντήρηση  &  Επισκευή ]

 • Εκπόνηση ,παρακολούθηση  και εκτέλεση  προγράμματος περιοδικής συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Συντήρηση Η/Μ βιομηχανικών κτιρίων.
 • Συντήρηση ανά κλήση.