ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στα έργα που κατασκευάζονται έχει την συνεχή παρακολούθηση  με Μηχανικούς επί τόπου στο πεδίο των εργασιών. Ακολουθεί σωστά την μελέτη του έργου βάσει των σχεδίων και διαχειρίζεται  ανάλογα τον χρόνο εργασιών βάσει του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Στο τέλος πρίν την παράδοση ειδικά σε έργα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ εκτελεί όλες τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας σύμφωνα πάντα με την επιλεγμένη θερμοκρασία των θαλάμων. Το ποιο σημαντικό είναι ότι είναι πάντα δίπλα στον πελάτη για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί και ανταποκρίνεται  άμεσα. Φυσικά αναλαμβάνει και την συντήρηση των εν λειτουργεία έργων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ με ετήσια συμβόλαια αν το απαιτεί ο πελάτης.