ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στα έργα που κατασκευάζονται έχει την συνεχή παρακολούθηση  με Μηχανικούς επί τόπου στο πεδίο των εργασιών. Ακολουθεί σωστά την μελέτη του έργου βάσει των σχεδίων και διαχειρίζεται  ανάλογα τον χρόνο εργασιών βάσει του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Στο τέλος πρίν την παράδοση ειδικά σε έργα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ εκτελεί όλες τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας σύμφωνα πάντα με την επιλεγμένη θερμοκρασία των θαλάμων. Το ποιο σημαντικό είναι ότι είναι πάντα δίπλα στον πελάτη για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί και ανταποκρίνεται  άμεσα. Φυσικά αναλαμβάνει και την συντήρηση των εν λειτουργεία έργων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ με ετήσια συμβόλαια αν το απαιτεί ο πελάτης.
Η εταιρεία κατασκευάζει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έργα πού αφορούν την  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ με επιλογή οποιοδήποτε ψυκτικού μέσου. (Αμμωνία , γλυκόλη , Freon , CO2).
Εκτελεί ολοκληρωμένα έργα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ, κατασκευάζοντας θαλάμους κατάψυξης – συντήρησης – τούνελ κ.λ.π., για πάσης φύσεως τρόφιμα , τοποθετώντας τα ειδικά μηχανήματα ψύξεως – δίκτυα σωληνώσεων κ.λ.π.
Πλήρες ηλεκτρολογικές εργασίες στα μηχανήματα και στους θαλάμους .
Επίσης έχει κατασκευάσει πρωτοποριακά συστήματα ,όπως το LVS της JBT της Food Tech σε spiral freezer στην εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ (ΑLFA ΖΥΜΗ) στην ΚΟΖΑΝΗ.
Όλα τα συνεργεία της είναι συνεργάτες πολλά χρόνια και έχουν επιλεγεί αυστηρά   τηρώντας τα πρότυπα ποιότητας στην κατασκευή και την αφοσίωσή τους αφού είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
Επίσης ασχολείτε με κατασκευές έργων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και γενικά Η/Μ Έργα (Τα έργα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ανήκουν και στα Η/Μ έργα).
Τα τελευταία χρόνια εκτελεί  και οικοδομικά έργα με το κλειδί στο χέρι. Έχει την δυνατότητα με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό να εκτελεί Βιομηχανικά Κτήρια από τις χωματουργικές εργασίες έως την λειτουργεία τους. Επίσης εκτελεί κάθε φύσεως οικοδομικά έργα (οικίες , αναπαλαιώσεις , ανακαινίσεις κ.λ.π.)