ΜΕΛΕΤΕΣ

meletes

Η εταιρεία αναλαμβάνει και εκπονεί ολοκληρωμένες μελέτες για τα έργα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ με επιλογή οποιοδήποτε ψυκτικού μέσου. ( Αμμωνία , γλυκόλη , Freon , CO2 ).
Σε κάθε μελέτη αφου γίνει η επιλογή του ψυκτικού μέσου και οι επιφάνειες που ψύχονται επιλέγονται τα απαραίτητα ψυκτικά μηχανήματα ( αεροψυκτήρες – συμπιεστές – συμπυκνωτές – δοχεία – αντλίες κ.λ.π. ) .
Οι μελέτες περιλαμβάνουν συνολικά και τους θαλάμους ψύξης ( συντήρησης – κατάψυξης – τούνελ κ.λ.π. ).
Οι μελέτες γίνονται στα γραφεία της εταιρείας  από βαθιά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Η εξειδίκευση   της σε ψύξη με αμμωνία την κατατάσει στις καλύτερες εταιρείες στον χώρο της.
Επίσης εκπονεί μελέτες και για Βιομηχανικό Κλιματισμό – Η/Μ Εργα και τελευταία σε συνεργασία με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό συντάσει μελέτες και για οικοδομικά έργα.